Đăng ký
  Để đăng ký thành viên, bạn hãy điền đầy đủ vào các mục dưới đây. Hạng mục nào không biết, bạn đừng bỏ trống mà hãy điền vào chữ “không có” hoặc “không biết”.  
  * Thông tin phải nhập  
 

 
 
Họ và tên :*   
Nghệ danh :*   
Năm sinh:*    (d-m-yyyy)
Giới tính:*   
Nghề nghiệp:*   
Địa chỉ:*   
Điện thoại:*   
Email:*   
Sở trường (đờn/ca):*   
Nhạc cụ bạn biết chơi:*   
Câu Lạc Bộ ĐCTT nơi bạn đang sinh hoạt:*   
Nội dung đăng ký (đờn/ca):*