Độc tấu và hòa tấu » Đảo Ngũ Cung (Nghĩa Bass)
Đảo Ngũ Cung (Nghĩa Bass)

Video khác

Khổng Minh (Hoà tấu Guitare-Sến)